Biznes

ekonomia i finanse online

rp_gospodarka30.jpg

Wielu przedsiębiorców z branży finansowej, bankierów, artystów, aktorów, a także pań zajmujących się na co dzień domem rodzinnym marzy o tym, aby poprowadzić swój własny biznes w branży gastronomicznej. Własna ...

rp_ekonomia2.jpg

Mnóstwo Polaków marzy o prowadzeniu własnej restauracji. Jednakże niewielu wie o tym jak trudny jest to biznes. Rynek gastronomiczny wydaje się niekiedy nienasycony dobrymi pomysłami. Wszystko być może dlatego, że ...

rp_ekonomia8.jpg

Wydatek bezzwrotny i nie związany z żadnym konkretnym wzajemnym świadczeniem; ma charakter transferowy, polega bowiem na przekazaniu środków pieniężnych innemu podmiotowi, umożliwiając mu nabycie bądź świadczenie rzeczy lub usługi; udzielana ...

rp_kredyty21.jpg

Kontrakty futures pozwalają na dostawę obligacji skarbowych więcej niż jednego rodzaju, ponieważ ogranicza to możliwości akaparacji rynku i „nacisku" na uczestników, którzy sprzedali kontrakty. Korner, lub akaparacja rynku, polega na ...

17 sty 2016
rp_ekonomia2.jpg

Mnóstwo Polaków marzy o prowadzeniu własnej restauracji. Jednakże niewielu wie o tym jak trudny jest to biznes. Rynek gastronomiczny wydaje się niekiedy nienasycony dobrymi pomysłami. Wszystko być może dlatego, że Polacy boja się eksperymentować i proponować coś nowego. Jednym z pomysłów na biznes w branży restauracyjnej jest otworzenie knajpy w miejscu takim jak na przykład popularna mała miejscowość turystyczna. Zanim jednak wpadniemy na pomysł zainwestowania oszczędności całego swojego życia, koniecznie zróbmy badania na temat tego jakie są potrzeby turytów odwiedzających daną miejscowość, a także sprawdźmy co dzieje się u konkurencji. Zauważmy, że tylko co dziesiąty biznes w tej branży ma  [ Read More ]

Continue
2 gru 2015
rp_ekonomia8.jpg

Wydatek bezzwrotny i nie związany z żadnym konkretnym wzajemnym świadczeniem; ma charakter transferowy, polega bowiem na przekazaniu środków pieniężnych innemu podmiotowi, umożliwiając mu nabycie bądź świadczenie rzeczy lub usługi; udzielana jest w zasadzie z budżetu państwa, wyjątkowo z funduszów pozabudżetowych. W gospodarce socjalistycznej dotacji mogą otrzymywać; budżety terenowe z budżetu centralnego lub terenowego wyższego szczebla (dla zrównoważenia budżetu — ogólne dotacje wyrównawcze albo na cele wyraźnie wskazane — dobra celowe); przedsiębiorstwa państwowe (na sfinansowanie inwestycji, pokrycie planowych strat, wyjątkowo na środki obrotowe i kapitalne remonty), zakłady budżetowe (na pokrycie niedoboru), gospodarstwa pomocnicze (na pokrycie strat lub uzupełnienie środków obrotowych); jednostki  [ Read More ]

Continue
2 gru 2015
rp_windykacja3.jpg

Dodatkowym sposobem pozyskiwania informacji na temat pożyczkobiorców przez banki i inne instytucje finansowe jest nawiązywanie długofalowej współpracy z klientami, ważna reguła zarządzania ryzykiem kredytowym. Jeżeli potencjalny pożyczkobiorca był przez dłuższy czas właścicielem rachunku czekowego lub oszczędnościowego lub też innej formy kredytu bankowego, oficer kredytowy dzięki analizie wyciągów z konta może znaleźć wiele informacji na jego temat. Bilanse rachunków czekowych i oszczędnościowych pozwalają określić płynność potencjalnego pożyczkobiorcy oraz wskazać pory roku, w jakich jego potrzeby gotówkowe są najwyższe. Przegląd czeków wystawianych przez pożyczkobiorcę ujawnia źródła finansowe, z jakich korzystał. Jeśli otrzymywał już kredyty, bank jest w posiadaniu rejestru płatności. W ten  [ Read More ]

Continue
2 gru 2015
rp_kredyty19.jpg

Począwszy od lat siedemdziesiątych, przez lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte otoczenie instytucji finansowych przedstawionych w tej części podręcznika stawało się coraz bardziej ryzykowne. Coraz częstsze były gwałtowne zmiany stóp procentowych, a rynki akcji i obligacji przechodziły kolejne etapy zwiększonej wrażliwości. Zjawiska te skłaniały menedżerów instytucji finansowych do poszukiwania metod obniżenia ryzyka, z jakim stykały się ich instytucje. W warunkach zwiększonego popytu na redukcję ryzyka, z pomocą przyszedł proces innowacji finansowych, kreując nowe instrumenty finansowe, które pomogły menedżerom instytucji finansowych w lepszy sposób zarządzać ryzykiem. Instrumenty te, zwane derywatami finansowymi (financial derivatives), charakteryzuje uzależnienie wyniku finansowego od poprzednio wyemitowanych papierów wartościowych, dzięki  [ Read More ]

Continue